Zaloguj się

Regulamin

I. Regulamin

a. poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupu w sklepie internetowym prowadzonym

     pod adresem www.pasjasmakow.com oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b. Złożenie przez klienta zamówienia na www.pasjasmakow.com jest równoznaczne z akceptacją      

     zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad

c. sklep internetowy prowadzony jest przez: Restauracje Pasja Smaków z siedzibą w Poznaniu

     na os. Pod Lipami 104.

II. ZAKUPY W sklepie internetowym - www.pasjasmakow.pl 

1. Zakres działalności 

www.pasjasmakow.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową.

2. Obszar dostaw 

Restauracja Pasja Smaków i Symfonia Smaków nie dostarcza transportem firmowym zakupionego towaru, który należy odebrać we właściwej restauracji w zależności od informacji z której będzie odbiór.

3. Kupujący

Z oferty Restauracji Pasja Smaków mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych.

4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej www.pasjasmakow.com są cenami brutto .

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez www.pasjasmakow.com do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji okresie. Obecność produktów na stronie internetowej sklepu jest jednoznaczne z dostępnością towaru i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

Restauracje nie dostarczają zakupionego towaru.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej restauracji Pasja smaków. Wkładanie produktów do koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej.

3. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie najpóźniej do 12 godzin przed zadeklarowanym odbiorem własnym.

4. Prawo odstąpienia od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy na 12 godziny od zleconej godziny odbioru.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Restauracje Pasja Smaków telefonicznie lub drogą e-mail.

c) w przypadku zwrotu zakupionego towaru ze względu na jakość budząca wątpliwość wizualną lub organoleptyczną powinno to nastąpić tego samego dnia w którym towar został dostarczony lub odebrany, najpóźniej dnia następnego do godz. 12.00

d) W przypadku uznania że towar nie spełnia określonych standardów Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

5. Termin realizacji

Termin realizacji uzależniony jest od preferencji Klienta. Termin określa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego dnia i godziny dostawy na przeznaczonym do tego kalendarzu znajdującym się na podstronie finalizującej złożone zamówienie.

Pasja Smaków, os. Pod Lipami 104, 61-638 Poznań (wejście od ulicy Słowiańskiej) codziennie

w godz. 12.00 – 20.00

5. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

6. Odmowa realizacji zamówień

Restauracja pasja Smaków zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia

w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Restauracje Pasja Smaków za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

7. Faktura

a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Restauracje Pasja Smaków do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

a) gotówką przy odbiorze towaru

b) kartą lub gotówką przy odbiorze własnym w Restauracji Pasja Smaków, os. Pod Lipami 104, 61-638 Poznań

c) przelewem - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

V. DOSTAWA

3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w dniu dostawy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Restauracją Pasja Smaków mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Restauracji Pasja Smaków nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostarczenie wiadomości email

Restauracja Pasja Smaków nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, a oznaczony jako spam.

2. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, restauracja Pasja Smaków dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w sklepie internetowym restauracji Pasja Smaków Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Pasja Smaków jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Pasja Smaków Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-mail bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

Restauracja Pasja Smaków


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Statystyki

Products stats:
99
Categories stats:
8
New products stats:
0
On sale stats:
0
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:514309d7f820246017a128e787c1fda3#0}
Sklep internetowy Shoper.pl